Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

รู้หรือไม่ ? ร่างกายเป็นกรดง่ายมาก

รู้หรือไม่ ?  ร่างกายเป็นกรดง่ายมาก เพราะอาหารส่วนใหญ่ที่กิน เช่น แป้ง โปรตีน ไขมัน  เมื่อมีการเผาผลาญอาหารที่ Metabolism จะเกิดของเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรด