Category Archives: อันตรายจากน้ำประปา หรือน้ำทั่วไป

บริการหลังการขายของ NEXUS X-Blue

น้ำดื่มมีประโยชน์ และจำเป็นมากสำหรับร่างกาย แต่จะรู้ได้ยังไงว่าน้ำที่เราดื่มมาจากไหน และเป็นน้ำที่สะอาดจริงไหม?

สร้างสุขภาพดีด้วยการดื่มน้ำ NEXUS X-Blue

คิดถึงน้ำอัลคาไลน์ คิดถึง NEXUS X-BLUE ยืน 1 เรื่องเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์
ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ยาวนานกว่า 40 ปี

อันตรายที่มองไม่เห็นจาก น้ำประปา

กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่า ประชากรทั่วโลกป่วยโรคอุจจาระเพิ่มขึ้น โดยเกิดจากเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหาร…