Category Archives: ลักษณะหรือคุณสมบัติของน้ำอัลคาไลน์

NEXUS X-Blue ฟังก์ชั่นครบ จบในเครื่องเดียว

ดื่มน้ำสะอาด และเสริมแร่ธาตุ เข้ากับชีวิตยุคใหม่ ดีไซน์หรู ตัวเครื่องมีขนาดพอดี วางตรงไหนก็ลงตัว เพียงสัมผัสเดียว กดน้ำตามความต้องการ ด้วยระบบ
LED 3 โหมด 9 ฟังก์ชัน ใช้งานง่าย

ประโยชน์ของน้ำอัลคาไลน์ (alkaline water)

มีแพทย์หลายท่านและผลงานวิจัยยืนยันแล้วว่า ‘น้ำดื่มอัลคาไลน์’ มีความสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ง่าย..