ถวายเครื่องกรองน้ำ

B Health อยู่ในวงการเครื่องกรองน้ำ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ มากกว่า 15 ปี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากลุ่มสุขภาพอย่างเป็นทางการจากโรงงานผลิตชื่อดังระดับโลก
ด้วยเจตนามุ่งหวังเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขภาพของผู้คน ให้ดีมากยิ่งขึ้น
บริษัทบูสท์ อัพ เฮลล์ จำกัด ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล ถวายเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ (alkaline water)
รุ่น NEXUS X-Blue เพื่อให้หลวงพ่อได้อุปโภค-บริโภคน้ำที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนที่มากับน้ำ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กราบอนุโมทนา สาธุ