– ช่วยปรับสมดุลความเป็นกรด – ด่างในร่างกาย สามารถช่วยให้ร่างกายไม่ต้องไปดึงแร่ธาตุอัลคาไลน์ที่เก็บสะสมไว้ในตัวมาใช้ที่อยู่ทั้งในกระดูก และฟัน เพื่อมาทำการปรับสมดุลกรดของเสียในร่างกาย

– น้ำดื่มอัลคาไลน์ มีแร่ธาตุอัลคาไลน์ในรูปประจุอิออน เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ร่างกายดูดซึมมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

– น้ำอัลคาไลน์ที่ผ่านกระบวนการอิเล็คโทรลิซิสจะมีโมเลกุลเล็กลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่าย และขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้อย่างดี เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง ทำให้รู้สึกสดชื่น

– น้ำอัลคาไลน์ มีประจุลบสูง เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ (Excellence Antioxidant) และช่วยในการชะลอวัย ความเสื่อมต่างๆ และโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น โรคร้าย โรคข้อเสื่อม โรคกระดูกพรุน เป็นต้น

น้ำอัลคาไลน์ (Alkaline Water) คือ น้ำดื่มสะอาดที่มีค่า pH เป็นด่าง (มากกว่า pH 7) ซึ่งสภาพความเป็นด่างนั้น มีส่วนในการช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ช่วยในการดูดซึมเข้าไปจับไขมันส่วนเกิน และโลหะหนักในร่างกายได้ดีขึ้น และยังประกอบด้วยแร่ธาตุสารอาหารต่างๆ ที่ร่างกายต้องการมากมาย จึงช่วยปรับสมดุล และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

น้ำดื่มอัลคาไลน์ มีประโยชน์ต่อทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ สามารถดื่มได้ทั้งเด็กจนถึงผู้ใหญ่เช่นกัน การดื่มน้ำอัลคาไลน์จะช่วยปรับสมดุลกรดเกินในร่างกาย ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และชะลอวัย (Anti – Oxidant and Anti – Aging) น้ำอัลคาไลน์มีรสชาติดี ทั้งยังให้ความชุ่มชื้นที่ดีกว่า เพราะมีโมเลกุลน้ำที่เล็กลง ทำให้ดื่มได้ง่าย และดื่มได้มากขึ้น